Dubbeldam start

Meer kinderen een zwemdiploma met voortzetten en uitbreiden Dordtse aanpak.

De aanpak om kinderen met een zwemdiploma van de basisschool te laten gaan wordt voortgezet én uitgebreid. In het nieuwe schooljaar mikt de gemeente op deelname van nog minimaal drie scholen. Daarmee komt het aantal op tien. Behalve in de Sportboulevard komen er mogelijk ook zwemlessen in zwembad De Dubbel in Dubbeldam.
Ouders/verzorgers zijn ervoor verantwoordelijk dat hun kinderen zwemles krijgen. Uit onderzoek kwam naar voren dat dit regelmatig niet gebeurt. Het gevolg is dat er kinderen van 12 jaar zijn zonder zwemdiploma. Ook bleek dat kinderen in sommige wijken beter kunnen zwemmen dan in andere.

Een jaar lang gratis zwemles
Om dit probleem op te lossen, startte in 2020 een proef met een nieuwe aanpak. Die houdt in dat kinderen uit de groepen 5 en 6 (en soms uit 7 en 8) van de Dordtse basisscholen de kans krijgen om (alsnog) hun zwemdiploma A en B te halen. Zij krijgen een jaar lang één keer per week gratis les in het zwembad van de Sportboulevard. Ook het vervoer naar het zwembad vanuit de wijken neemt de gemeente voor haar rekening. Alleen voor het afzwemmen moet worden betaald. Dit bedrag kan voor kinderen met een kindtegoed met de Dordtpas worden betaald. Een ouder of verzorger gaat als verantwoordelijke mee naar de zwemles.
Steeds meer scholen sluiten aan
De proef startte met vier scholen en in september 2022 kwamen er drie bij. Het gaat om scholen in Crabbehof, Wielwijk, Oud en Nieuw Krispijn, Noordflank en het centrum. Inmiddels is bij nog eens zestien scholen geïnventariseerd hoeveel kinderen een zwemdiploma hebben of zwemles volgen. De scholen waarvoor het het hardst nodig is, worden als eerste bij de aanpak betrokken. Na de zomer sluit in elk geval een school op de Staart zich aan en hopen we nog twee scholen te kunnen toevoegen.
'Zwemmen belangrijk voor veilige en sociale stad'
,,In een waterrijke stad als Dordrecht is kunnen zwemmen van levensbelang. Bovendien is zwemmen gezond voor je. Als je het op jonge leeftijd leert, is de kans groter dat je het later blijft doen'', zegt wethouder Marc Merx van o.a. sport & recreatie en preventie jeugd. ,,Zwemmen is vaak een onderdeel van kinderfeestjes of schooluitjes. Kinderen die niet kunnen zwemmen staan dan letterlijk en figuurlijk aan de kant. Daarom draagt het project niet alleen bij aan een veilige, maar ook aan een sociale stad'', voegt wethouder Peter Heijkoop van o.a werk & inkomen en armoede & schulden toe.
Plannen voor het nieuwe schooljaar
Bij het zwembad van de Sportboulevard is er nauwelijks ruimte voor meer zwemlessen. Daarom bekijken we of het mogelijk is ook bij De Dubbel zwemlessen te gaan geven. Behalve uitbreiding van het aantal scholen en zwemlessen staat in het nieuwe schooljaar nog meer op stapel. In de wijk Sterrenburg willen we de zwemlessen combineren met de naschoolse wijkaanpak waaraan alle scholen in die wijk kunnen meedoen. We gaan werken met gastouders die een coördinerende rol krijgen. Bovendien gaan we bekijken of we tijdens schoolvakanties turbo-zwemlessen kunnen aanbieden. Voor de wijkaanpak 'Ieder kind verlaat zwemveilig de basisschool' is in het politiek akkoord 2022-2026 €500.000 gereserveerd.