Dubbeldam start
Het dak is van deMaranathakerk!!
 Dubbeldam staakt verzet tegen bouw van zorgcomplex op plek van Maranathakerk
Omwonenden van de Maranathakerk in Dubbeldam hebben zich neergelegd
bij de sloop van de kerk en de bouw van een zorgcomplex voor dementerende ouderen.
Daarom hebben ze geen bezwaar ingediend tegen de wijziging van het bestemmingsplan die dit mogelijk maakt.
Dat betekent dat projectontwikkelaar Bogor een bouwvergunning kan aanvragen en
na de vakantie kan beginnen met de bouw van negen koopappartementen en 28 zorgwoningen voor zorginstelling Ma

Inloop avond in de Gravin voor bewoners van Dubbeldam  over  de sloop en
nieuwbouw appartementen op de plek van de Maranathakerk


Groen licht voor sloop Maranathakerk en bouw appartementen in Dubbeldam
Het Dordtse college van burgemeester en wethouders gaat akkoord met de sloop van de Maranathakerk en de bouw van zorgappartementen in Dubbeldam.
Het wil daarvoor het geldende bestemmingsplan aanpassen. Hoewel een groot deel van de omwonenden inmiddels kan instemmen met het plan, blijven de bewoners van de Magnoliastraat mordicus tegen.
Projectontwikkelaar Bogor wil na de sloop een wooncomplex van 28 zorgappartementen voor dementerende ouderen bouwen. Daar gaat zorginstelling Martha Flora 24-uurszorg geven aan alzheimerpatiënten. Volgens b en w bestaat er in de stad grote behoefte aan dat soort woningen omdat het aantal dementerende ouderen komende 25 jaar zal verdubbelen.
Op de derde etage van het complex komen negen koopappartementen. In totaal wordt het complex 10 meter hoog, net zo hoog als de woningen in de buurt. Het vorige bouwplan van de BAM was 15 meter hoog en werd na felle protesten van bewoners ingetrokken. Het plan van Bogor sluit volgens het college beter aan bij de wensen van omwonenden.

De bewoners van de Magnoliastraat blijven echter tegen. Het groene plantsoen waar ze nu tegenaan kijken, wordt straks vervangen door drie woonlagen. Dat scheelt zonlicht en privacy. ,,Er komt toch een muur op je af, waardoor onze woningen in waarde dalen. Daarom is onze straat tegen de plannen’’, zegt bewoner Henk Kok. Als niet aan hun eisen tegemoet wordt gekomen, zullen ze bezwaar maken tot aan de Raad van State. ,,En dan ben je zo een jaar verder.’’

Directeur Jan Bouter van Bogor heeft afgelopen jaar veel overlegd met omwonenden en zijn plannen aangepast aan hun wensen. ,,We hebben het complex aan de Magnoliastraat al 2 meter naar achter geschoven, dus we wachten af. De goedkeuring van het college is in elk geval een steun in de rug”, zegt hij.
Bewoner Maarten Leurs denkt dat bewoners van de Gravensingel en de Beukenlaan wel blij zijn met het plan. ,,Zorgwoningen leveren minder parkeerdruk op en de meeste parkeerplaatsen worden op eigen terrein aangelegd. Dit is het beste plan dat er zou kunnen komen. In elk geval beter dan dat van de BAM”, vindt hij.
Ook de VVD, die een discussie over hoogbouw in Dubbeldam organiseerde, is voorstander. ,,Uiteraard zal niet iedereen 100 procent blij zijn, maar er ligt een gewogen plan”, zegt raadslid Robin Noldus.
Voordat er kan worden gebouwd, moet Bogor eerst de bodem laten schoonmaken. Hoewel de grond waarop de kerk is gebouwd tot 1960 een weiland was, is de bodem zwaar vervuild met zink, zo blijkt uit nader onderzoek. Dat is waarschijnlijk honderd jaar geleden aangevoerd door rivieren en kreken en afkomstig van Belgische zinkmijnen.

hier
gegevens vergunning