Dubbeldam start

Permanente bewoning recreatiepark Europarcs komt tot een einde

Het college van burgemeester en wethouders gaat handhaven op permanente bewoning op recreatiepark Europarcs de Biesbosch. Op dit moment is permanente bewoning op die locatie al in strijd met de wet en het bestemmingsplan. Het college heeft bewoners hier vorig jaar al op gewezen maar dat heeft geen gehoor gekregen. Nu gaat het college over tot handhaving op permanente bewoning. Bewoners dienen een andere woning te zoeken.
Recreatiepark Europarcs de Biesbosch wil zelf ook af van permanente bewoning op het recreatiepark om van het park een meer toeristische trekpleister te maken. Volgens het college staat permanente bewoning niet alleen toerisme en recreatie in de weg. Burgemeester Kolff: 'Bewoners staan vaak niet ingeschreven bij de gemeente en blijven zo onder de radar. Er is ook sprake van illegale bebouwing en huisvesting van arbeidsmigranten via uitzendbureaus. Het handhaven op permanente bewoning bevordert de leefbaarheid en veiligheid op het park. Ook biedt dit meer ruimte voor verdere ontwikkeling van toerisme, waar het park tenslotte voor bedoeld is.'

Integrale controle
In januari 2020 vond een integrale controle plaats op het recreatiepark met diverse partners. 60% van de gesproken bewoners woonde toen permanent op het park. Vorige week heeft de gemeente weer een controle uitgevoerd. Hieruit bleek dat er nog meer permanente bewoners op het park verblijven. Europarcs BV en parkbeheer hebben de gemeente verzocht over te gaan tot handhaving van permanente bewoning omdat dit hun ambities om van het recreatiepark een toeristisch trekpleister te maken, belemmert. Ze willen het park zo aantrekkelijk mogelijk maken voor toeristen. 
Alternatieve woonruimte
De permanente bewoners dienen op zoek te gaan naar vervangende woonruimte. Het college kan zich voorstellen dat dit niet voor iedereen makkelijk is. Uitgangspunt is dat bewoners zo snel mogelijk vertrekken, maar de gemeente kan ook tijdelijke gedoogbeschikkingen verlenen. Dit biedt bewoners iets meer tijd op zoek te gaan naar alternatieve woonruimte. Uiteindelijk dienen alle permanente bewoners te vertrekken.