Dubbeldam start


Op dit moment is het participatiebestek in een aantal wijken met succes actief!!
 (Wielwijk, Crabbehof, Zuidhoven, Sterrenburg, Krispijn, Staart, Reeland !!)
 Maar ook Dubbeldam!!
Het bestek is daarmee een vliegwiel voor andere vormen van participatie die de sociale samenhang vergroten.
En dit onderdeel heeft plaats gevonden op de Gravensingel tussen
de Gravenhorst en Magnoliastraat waar op zaterdagochtend 20 maart door alle bewoners een nieuwe groenstrook is ingeplant.