Dubbeldam start

Hang jouw wensen voor het Stadspark in de wensboom
HIER
Gemeente vraagt inwoners naar ideeën voor nieuw Stadspark
Vanaf vandaag kunnen Dordtenaren hun wensen voor het nieuwe Stadspark Dordrecht doorgeven aan de gemeente. Tot en met 15 november staat in het stadkantoor een wensboom waarin inwoners hun ideeën en wensen kunnen hangen. Het kan ook digitaal via stadsparkdordrecht.nl. Het nieuwe openbare Stadspark Dordrecht wordt de komende jaren ontwikkeld in het gebied rondom Dordwijk.
Dordrecht heeft grootse plannen voor een groene en duurzame toekomst van de stad. De Dordwijkzone is aangewezen als gebied om te transformeren naar een toegankelijk en centraal gelegen stadspark. Met een totale oppervlakte van bijna 4 vierkante kilometer, loopt het nieuwe park straks als aaneengesloten groenzone van noord naar zuid dwars door de stad. Momenteel bestaat de Dordwijkzone uit een aaneenschakeling van gebieden met elk hun eigen kwaliteiten. Door de gebieden met elkaar te verbinden en beter toegankelijk te maken, maken we van de versnipperde Dordwijkzone één groot openbaar stadspark.

Vier vierkante kilometer aan kansen
Het gebied wordt een Stadspark XXL waar elke Dordtenaar graag komt om te wandelen, recreëren, sporten en ontmoeten. Het wordt een natuurlijk onderdeel van de stad. Dus er komt geen hek omheen. Vanuit alle aangrenzende wijken kun je het park gemakkelijk in. Het moet voor de Dordtenaren voelen als een enorme tuin. Wethouder Maarten Burggraaf (Stadsontwikkeling): "We bouwen aan een stad met een hoge kwaliteit van leven. Daar hoort een goed stadspark bij waar inwoners kunnen sporten en ontspannen in de natuur. Maar de ruimte op ons eiland is schaars. Bij de transformatie van de Dordwijkzone naar Stadspark gaan we  daar slim mee om door de bestaande kansen voor groen en sport verder uit te breiden en te verbinden."
Ruimte voor natuur en klimaat
Het gebied vormt tevens de belangrijkste ecologische structuur op het Eiland van Dordrecht. De ontwikkeling van één groot verbonden park biedt veel ruimte voor de natuur en oplossingen voor klimaatuitdagingen. Het nieuwe park verbindt het natuurlijke landschap van watergangen, bossen en graslanden van het Eiland van Dordrecht. Planten en dieren hebben er leefruimte en kunnen zich, ook binnen de stad, onbelemmerd verplaatsen en voortplanten. Bij hitte biedt het groene park verkoeling. Extreme regenval vindt gemakkelijk zijn weg in de grond van de groene zones. En de groene zone dwars door de stad zorgt bovendien voor gezonde lucht. Wethouder Tanja de Jonge (Duurzaamheid en Klimaat): "Een groene buurt nodigt je uit om naar buiten te gaan. Het Stadspark is straks voor iedereen dichtbij en toegankelijk. En daarnaast zorgt groen in je buurt voor meer verkoeling tijdens warme zomers en minder wateroverlast bij hevige regenbuien. En een park voor alle Dordtenaren, dat ontwerpen we natuurlijk met Dordtenaren. Samen maken we Dordrecht groener en gezonder."
Samen ontwerpen
Het is uitdrukkelijk de bedoeling om het Stadspark samen met inwoners vorm te geven. De komende maanden gaat de gemeente in gesprek met de stad. Om het Stadspark te kunnen ontwerpen vragen we aan bewoners, ondernemers, verenigingen en belangengroepen wat zij zouden willen. Welke kansen zien zij? Welke voorzieningen vinden zij belangrijk? Dat gaan doen we op verschillende manieren. We beginnen met het ophalen van zoveel mogelijk ideeën en wensen.
Tot 15 november kunnen Dordtenaren hun wensen en ideeën voor het toekomstig Stadpark in een wensboom hangen. Dat kan in een echte wensboom in het stadskantoor. Of in een digitale wensboom op www.stadsparkdordrecht.nl .
Voorlopig ontwerp
Met alle verzamelde ideeën en wensen uit de stad wordt een eerste ontwerp gemaakt. Hierin houden we zo goed mogelijk rekening met ieders wensen. Misschien kunnen niet alle ideeën worden uitgewerkt. We moeten ook rekening houden met de natuur en met de beschikbare ruimte. Maar het doel is een stadspark voor alle Dordtenaren door Dordtenaren.