Dubbeldam start

Dordrecht start met scanauto voor parkeercontrole

Vanaf vandaag voert handhaving parkeercontrole uit met een scanauto. De scanauto rijdt door het gebied met betaald parkeren en scant alle kentekens van geparkeerde auto's. Vervolgens controleert de auto of er een geldig parkeerrecht is. Als dat niet zo is, dan stuurt de auto de gegevens naar een parkeercontroleur. De controleur gaat naar de plek waar de auto geparkeerd staat en controleert nogmaals of er betaald is. Pas dan volgt een eventuele parkeerbon.
De scanauto rijdt langs alle betaald parkeerplaatsen in Dordrecht waarvoor je parkeergeld moet betalen. Dat is in en rond het centrum, Stadswerven, Indische Buurt, Leerpark en het ziekenhuis. Handhaving controleert alle dagen en uren dat er betaald moet worden voor parkeren. Dat verschilt per gebied. De betaaltijden staan vermeld op borden, parkeerautomaten en in parkeerapps.

Controle ter plekke
Parkeerders die nog niet hebben betaald en de scanauto zien, hoeven niet bang te zijn meteen een boete te ontvangen. Er is tijd om een parkeerapp aan te zetten of te betalen bij de automaat.  
Testjaar
De scanauto controleert per dag een veel groter gebied dan we nu in een dag kunnen doen. Wethouder Marc Merx: "Het gebruiken van een scanauto is niet nieuw. Andere gemeenten controleren al met scanauto's. De ervaringen ermee zijn goed. Het komend jaar gebruiken wij als testjaar. We willen ervaring opdoen met de scanauto en onderzoeken hoe het werkt in Dordrecht. We willen graag weten of 1 auto voldoende is en wat het betekent voor de inzet van personeel. Door de hogere pakkans, zien we in andere gemeenten dat mensen zich beter aan de regels houden."
Digitalisering
Parkeercontrole met een scanauto is een logische stap in het verder digitaliseren van parkeren. Om een scanauto in te zetten, moeten alle parkeervakken in kaart zijn gebracht.
Wethouder Rik van der Linden: "De afgelopen jaren is geïnvesteerd in het digitaliseren van parkeren, de scanauto is de volgende stap in de keten van digitalisering. Betaald parkeren is een middel om parkeeroverlast in wijken en buurten te verminderen. Daarmee zorgen we ervoor dat de, soms schaarse, parkeerplekken ook echt door inwoners en ondernemers in die gebieden gebruikt worden."

Meer informatie over de invoering van de scanauto is te vinden op dordrecht.nl/scanauto.