Dubbeldam start

Afsluiting Damstraat als doorrij route!

En Dubbeldreef en Damstraat geen vrachtverkeerroute!

Fractie Van Waardhuizen is benaderd door bewoner(s) uit de Damstraat. In de Damstraat in Dubbeldam is al jaren sprake van een afzetting aan het begin van de straat bij de uitgang van het parkeerterrein van de Plus supermarkt.
Veelvuldig werd de Damstraat gebruikt door (zwaar) vrachtverkeer als doorrij straat. Hierdoor was er veel overlast en ontstonden ‘gevaarlijke’ verkeer situaties. In 2009 zou de gemeente paaltjes plaatsen om het vrachtverkeer definitief te verbannen, maar dat gebeurde uiteindelijk pas in 2012. Ook aan de Dubbeldreef, een straat verderop, was sprake van overlast van voornamelijk vrachtverkeer in de smalle straat. Beide straten zijn in feite niet ingericht voor vrachtverkeer. En zoals gewoonlijk zijn er voor- en tegenstanders van een afsluiting. Ook nu blijkbaar weer in de Damstraat.
Onlangs is er een bijeenkomst geweest die vooral ging over de HVC vrachtwagens die door beide straten denderen. In het verlengde daarvan is er door de gemeente geopperd om te onderzoeken om de afsluiting aan het begin van de Damstraat wellicht op te heffen. En is er (ambtelijk) gezegd dat er wordt gezocht naar een juridische oplossing/uitweg om de paaltjes te verwijderen. Dit zonder vooraf alle bewoners te hebben gehoord. En met alle gevolgen van dien...………….vrachtverkeer wat weer de Damstraat en Dubbeldreef als doorgaande route gaat gebruiken zeker nu de Rechte Zandweg volstaat met wegversmallingen om de snelheid te beperken.
We hebben dan ook de volgende vragen gesteld aan het college;
1. Klopt het dat aan een deel van de bewoners een toezegging is gedaan om de paaltjes weg te halen?
2. Is deze ambtelijke toezegging afgestemd met het college?
3. is het college dan met ons van mening dat de Damstraat dan min of meer een doorgaande route wordt voor vracht- en sluipverkeer?
4. Staan deze dan niet haaks op de vraag van bewoners om minder HVC vrachtwagens door de straat te laten rijden en drempels af te vlakken of zelfs te verwijderen?
5. op welke wijze gaat het college dan alle bewoners betrokken bij dit voornemen?
Het college heeft aangegeven dat er zeker nog geen sprake is van het verwijderen van de paaltjes. Maar dat een breder ‘verkeersplan’ voor de wijk wellicht moet worden bekeken. Maar dat gebeurt zeker dit jaar nog niet. Daarbij moeten de verkeersplannen worden voorgelegd aan de bewoners in een participatietraject.
Fractie Van Waardhuizen blijft dit volgen en indien nodig zullen wij de bewoners nader informeren en om informatie vragen!