Dubbeldam start

Als gemeente krijgen we vaker het signaal dat bewoners verkeersoverlast als grote bron van ergernis ervaren.
Te hard rijden en agressief rijgedrag zorgen voor (het gevoel van) onveiligheid in het verkeer.


Daarom zijn we met ingang van 2023 gestart met extra controles. De uitkomsten van deze verkeerscontroles gaan we per kwartaal communiceren.
In het 3e kwartaal van 2023 heeft de politie 26 geplande verkeerscontroles uitgevoerd in Dordrecht, naast de controles die zij dagelijks uitvoeren.
Aan de Oranjelaan zijn er vier extra controles uitgevoerd waarbij vier automobilisten hun rijbewijzen mochten inleveren.
Snelheidsovertredingen
In het derde kwartaal van 2023 zijn er 50 boetes uitgedeeld aan automobilisten die te hard reden. Dit aantal staat los van de vaste flitspalen die we hebben geplaatst. De bestuurders reden tussen de 12 en 75 km per uur sneller dan was toegestaan. De hoogste overschrijding van de maximum snelheid betrof dit kwartaal 75 km per uur tegenover 50km per uur vorig kwartaal.
Bellen in het verkeer
Het aantal bekeuringen dat werd uitgeschreven aan mensen die een telefoon vasthielden in het verkeer is erg hoog. Er zijn 189 boetes uitgedeeld aan zowel fietsers als bestuurders van motorvoertuigen. De hoogte van een boete bedraagt 380 euro voor bestuurders van motorvoertuigen en 140 euro voor fietsers.
Door rood rijden
In Dordrecht zijn tijdens de controles 55 bestuurders beboet die door een rood verkeerslicht reden. Dit levert hen een boete van 280 euro op.

De manier waarop mensen zich gedragen heeft grote invloed op de veiligheidsbeleving op straat. De politie en de boa's zetten zich in, samen met bewoners, om de wijken in onze stad prettig en leefbaar te houden.
Gedraag je, ook in het verkeer
"Wangedrag in het verkeer is één van de grootste ergernissen van de Dordtenaren als het gaat om (on-)veiligheidsbeleving. De komende tijd zijn er meer verkeerscontroles en wordt er helder over gecommuniceerd. We willen de pakkans vergroten voor een zo veilig mogelijk Dordrecht",
aldus Wouter Kolff, burgemeester.